Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez witrynę internetową informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. Informacje ogólne
  1. Niniejsza polityka dotyczy serwisu www, funkcjonującego pod adresem url www.sochmet.pl
  2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: SochMet Dawid Sochan, NIP: 9211978121. Siedziba Operatora to Żulice 102, 22-652 Telatyn
  3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora to sochmet.ekopielnik@gmail.com
  4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
  5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług.
  7. Dane osobowe zbierane przez Operatora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 2. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
  1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
  2. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
   • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
   • ich sprostowania,
   • usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • sprzeciwu wobec przetwarzania,
   • oraz przenoszenia danych.

   W celu realizacji tych żądań należy wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres sochmet.ekopielnik@gmail.com

  3. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  4. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 3. Informacja o plikach cookies
  1. Serwis używa plików cookie i innych powiązanych technologii. Pliki cookie są również umieszczane przez strony zewnętrzne.
  2. Plik cookie to niewielki plik wysyłany wraz ze stronami tej witryny i przechowywany przez przeglądarkę w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Informacje w nich przechowywane mogą zostać zwrócone na serwery serwisu lub do serwerów odpowiednich stron trzecich podczas kolejnej wizyty.
  3. Pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny i poznanie preferencji użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiane jest odwiedzanie strony serwisu. W ten sposób nie ma konieczności wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania strony internetowej.
  4. Pliki cookie z jakich korzysta serwis dotyczą funkcjonalności udostępnionych przez firmę Google (Google Inc. z siedzibą w USA): Google reCAPTCHA oraz Google Maps. Więcej informacji odnośnie prywatności firmy Google znajdziesz na stronie, do której prowadzi hiperłącze polityka prywatności Google
  5. Kiedy odwiedzasz stronę po raz pierwszy, na ekranie pojawia się okno z wyjaśnieniem dotyczącym plików cookie. Po kliknięciu przycisku „Zaakceptuj” zostanie wyrażona zgoda na używanie plików cookie podanych w tym dokumencie.
  6. Korzystanie z plików cookie może zostać wyłączone za pośrednictwem przeglądarki, jednak wtedy witryna może nie działać poprawnie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
  2. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa i aktualizuje wszelkiego rodzaju oprogramowanie wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.